Bakevarer

Kaker


Vårt utvalg av kaker omgis av et vidt spekter innen flere typer bakst. Vi har å tilbyd alt ifra brødbakst, til kaker og andre desertartikler.

Kontakt oss mer info